Houdbaarheid

De meeste cosmeticaproducten zijn lang, maar niet onbeperkt, houdbaar. Om de gebruiker van cosmetica hierover te informeren, staat een houdbaarheidssymbool of datum op het product afgedrukt. Het houdbaarheidssymbool stelt een geopend potje voor. Het symbool geeft aan: de periode na openen, waarin het product in optimale kwaliteit kan worden gebruikt. Deze periode wordt aangeduid met het aantal maanden (M). Het cijfer met de maandaanduiding kan in het potje of naast het potje worden geplaatst. Het symbool staat op cosmeticaproducten die ongeopend langer dan 30 maanden houdbaar zijn.

Op producten die ongeopend korter dan 30 maanden houdbaar zijn, staat aangegeven ‘bij voorkeur te gebruiken voor...’ of het (nieuwe) zandlopersymbool.

De houdbaarheidsaanduiding staat op alle producten, behalve op producten:
• die bestemd zijn voor eenmalig gebruik
• die op basis van alcohol zijn samengesteld
(bijvoorbeeld
parfums)
• die zodanig verpakt zijn, dat zij niet geopend worden
(bijvoorbeeld spuitbussen)
• die dankzij hun samenstelling niet bederven

    12 M

    Het symbool stelt een
    geopend potje voor.