Etiket

Voor informatie over een product, is het etiket de eerste bron van informatie.

Spuitbussen

Voor spuitbussen gelden speciale regels. Het etiket van een spuitbus moet voldoen aan het Warenwetbesluit Drukverpakkingen.

Op elke spuitbus staat: ‘’Houder (staat) onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. (Zeer) licht ontvlambaar. ‘’ Daarbij staat het vlamsymbool.