Gezondheid

Sommige aandoeningen aan huid en luchtwegen komen meer voor bij kappers dan in andere beroepsgroepen.

Luchtwegirritaties

In de kapsalon kan men te maken krijgen met klachten over ‘bedompte lucht’, geurtjes of irritaties aan de luchtwegen. Soms is een te geringe algehele ventilatie het probleem. Dit leidt vooral tot een bedompte lucht en het blijven hangen van geurtjes.

Bij klachten over luchtwegirritaties kan een aantal typen kapperscosmetica worden aangewezen die irriterende stoffen bevatten:

Wanneer het haar droog wordt geknipt, kunnen ook rondzwevende haardeeltjes voor irritatie van de luchtwegen zorgen. Verschijnselen bij luchtwegirritaties zijn:

Bij kappers die astmatisch zijn, kan blootstelling aan irriterende stoffen leiden tot het verergeren van de klachten.

Meest genoemde oorzaken van luchtwegirritaties

Kappers noemen in het algemeen twee hoofdschuldigen die luchtwegirritaties veroorzaken:

De gemiddelde concentraties van irriterende stoffen in de lucht zijn meestal laag in kapsalons. Veel relevanter zijn echter de kortdurende piekconcentraties die zich kunnen voordoen tijdens enkele handelingen:

Het aanmaken van producten in een aparte, goed geventileerde productbereidingsruimte (bij kappers ook wel bekend als de ‘chemiehoek’) is aan te bevelen.

Consequenties voor de kapsalon

Luchtwegirritaties leiden weinig tot ziekteverzuim. Nederlands en buitenlands onderzoek geeft geen uitsluitsel over de vraag of herhaalde luchtwegirritaties onder kappers ook leiden tot effecten op de lange termijn. Enkele studies suggereren een verhoogd risico op chronische bronchitis of astma als gevolg van irriterende stoffen. Andere studies laten echter géén relatie zien. De hinder die kappers ondervinden (met mogelijk afname van de motivatie), of bezorgdheid onder de kappers over eventuele effecten op de lange termijn zijn vaak reden genoeg om toch maatregelen te nemen.

Het Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen ‘Opgelucht Werken’ heeft specifieke expertise op het gebied van arbeidsgebonden luchtweg-aandoeningen.