Cosmetica

Een kapper werkt dagelijks met diverse producten. Deze komen vaak in aanraking met huid of luchtwegen. Het is belangrijk te weten wat hiervan de risico's zijn.

Indeling productbladen

Producten voor gebruik in de kapsalon zijn onderverdeeld in vier categorieën:

Per categorie is voor alle producten een specifiek productblad samengesteld. De productbladen bevatten relevante informatie voor gebruik in de kapsalon in 9 delen:

  1. Productbeschrijving
  2. Ingrediënten
  3. Gevaar aspecten
  4. Eerstehulpmaatregelen
  5. Brand
  6. Opslag
  7. Voorkomen van blootstelling en persoonlijke bescherming
  8. Opruimen en afval
  9. Opmerkingen