Links

Raadpleeg onderstaande links voor meer informatie.

Links

Producten in kapsalons:
Nederlandse Cosmetica Vereniging
Europese Commissie
Standaardreeks ‘allergietest’ kappers
Wetenschappelijk comité ter beoordeling van cosmetische ingrediënten

Beroepsziekten:
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Huidaandoeningen
Kapperspoli
Huid en Arbeid
Huidarts
Luchtwegaandoeningen
Bond van Verzekeraars

Arbeidsomstandigheden in kapsalons algemeen:
Healthyhairdresser 
Arboconvenanten-site van het ministerie van SZW
Arboplatform Nederland
Wettenbank SDU
Branche-specifieke Risico-inventarisatie en -Evaluatiemethoden
Versterking arbeidsomstandighedenbeleid stoffen

Branche:
ANKO
FNV/kappersbond
CNV
KOC 
HBA