Preventie & behandeling

Het voorkómen van huidaandoeningen bij kappers is cruciaal.

Risico-inventarisatie & -Evaluatie

Risico-inventarisatie & -Evaluatie

Preventie begint bij de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Een RI&E inventariseert op een systematische wijze de arbeidsrisico’s in het bedrijf. In aansluiting op de RI&E moet een Plan van Aanpak worden gemaakt, waarin concrete plannen worden vastgelegd die de arbeidsomstandigheden in de organisatie moeten verbeteren. Op grond van Artikel 4.2 van het Arbobesluit is een bedrijf vanaf een bepaald aantal werknemers, verplicht een RI&E uit te voeren.

Er zijn vele digitale en schriftelijke instrumenten (veelal vragenlijsten) beschikbaar waarmee een RI&E kan worden uitgevoerd. Op de site www.rie.nl staat een overzicht. De meeste instrumenten zijn te weinig specifiek om het risico op huidaandoeningen in een specifieke kapsalon in te schatten. Daarom is door de kappersbranche een branchespecifieke-RI&E ontwikkeld. Deze is beschikbaar via www.rie.nl en www.healthyhairdresser.nl.