Wet- en regelgeving

De verkoop van cosmetica in onder andere de kapsalon, moet aan diverse strenge eisen voldoen.

Wet- en regelgeving

Het produceren en/of op de markt brengen van cosmetica is aan strenge regels gebonden. De Europese wetgeving voor cosmetica staat beschreven in de Cosmeticaverordening (2009/1223/EG).

Daarnaast krijgt een kapper te maken met Arbowetgeving, Arbocatalogus, Beleidsregels Kappers, wetgeving voor Drukverpakkingen en REACH.