Wet- en regelgeving

De verkoop van cosmetica in onder andere de kapsalon, moet aan diverse strenge eisen voldoen.

Cosmeticaverordening

Op 22 december 2009 is de Cosmeticaverordening gepubliceerd. Deze wetgeving is sinds 11 juli 2013 van toepassing. Aan deze wetgeving moeten alle fabrikanten, importeurs en distributeurs van cosmetica in Nederland en heel Europa aan de nieuwe eisen voldoen.

In de wetgeving is vastgelegd welke producten tot de cosmetica behoren, en wat de eisen zijn met betrekking tot onder andere veiligheid, ingrediënten en etikettering.

Hoofdpunten Cosmeticaverordening

Notificatie van producten bij de Europese Commissie. Alle producten moeten op dit centrale punt aangemeld worden, inclusief specifieke gegevens over het product, de eigenaar en informatie over de samenstelling. Alleen de NVIC en NVWA hebben toegang tot deze informatie

In de cosmeticawetgeving staat tevens dat producten ‘voor professioneel gebruik’ alleen door vakmensen zoals kappers en schoonheidsspecialisten, mogen worden gebruikt.

Meer informatie over de Cosmeticaverordening leest u op de website van de Nederlandse Cosmetica Vereniging.

Op nationaal niveau worden de arbeidsomstandigheden geregeld in de CAO Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), Arbobesluit en Arboregeling. De Nederlandse wet- en regelgeving gaat boven de Europese richtlijnen.

Rol kapper
Ben je kapper en verkoop je cosmeticaproducten in de salon waar je werkt, dan is het van groot belang uit te zoeken welke rol jij volgens de Cosmeticaverordening hebt. Dit kan zijn: Verantwoordelijk Persoon’ of
‘Distributeur’. Het onderscheid tussen die twee rollen is zeer belangrijk. Lees meer over cosmetica verkopen in de salon.