Tips voor machineonderhoud

Veiligheid begint bij een goed onderhouden machine. Hieronder een aantal tips hoe u dit onderhoud het beste kan uitvoeren.

Wilt u hier meer over lezen, dan verwijzen we u door naar de NVZ Brochure: 'Batterijen voor het gebruik in reinigingsmachines'.

Machine met loodzuurbatterij

• ontlaad de batterij nooit volledig. Batterijen die langere tijd niet gebruikt worden, moeten volgeladen worden opgeslagen. Een batterij die leeg wordt opgeslagen, kan binnen twee maanden onherstelbaar beschadigd zijn
• laad de batterij niet meerdere keren per dag op
• zorg voor goede ventilatie van de ruimte tijdens het opladen
• vermijd alle contact met batterijzuur: draag beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril
• maak onderhoudsvrije gel-batterijen nooit open
• Voor meer informatie, zie ook de batterijbrochure van de NVZ

Machine met benzine/LPG motor (bijvoorbeeld ride-on machines)

• motoroliepeil controleren, eventueel motorolie toevoegen
• brandstofvoorraad controleren, eventueel bijtanken
• motorluchtfilter op vervuiling controleren en eventueel reinigen (uitkloppen, geen perslucht gebruiken), eventueel luchtfilterelement vervangen
• visuele controle op olieverlies aan motor, pomp en wielmotor
• zuurpeil startbatterij controleren, eventueel bijvullen alleen met gedestilleerd water, polen reinigen en invetten
• olieniveau hydrauliek controleren en eventueel bijvullen
• koelvloeistofpeil controleren, eventueel bijvullen (winterbestendigheid)