Over deze site

Deze website is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de professionele schoonmaakbranche. Zij krijgen hier voorlichting en instructies over veilig werken met professionele schoonmaakproducten. Naast het (online) opdoen van kennis, is het van belang dat veiligheidsinstructies van de fabrikant ťn van de werkgever worden nageleefd.


De website is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ). Zij heeft dankbaar gebruik gemaakt van de enorme kennisbron die haar leden samen vormen. Met veel zorg hebben de NVZ en haar leden van de Technische Commissie gezamenlijk de inhoud van deze website ontwikkeld.