HomeWoordenboekLLineair alkylbenzeen sulfonaat (LAS)
Deze pagina afdrukken

Lineair alkylbenzeen sulfonaat (LAS)

LAS (Lineair alkylbenzeen sulfonaat) is een anionogene oppervlakteactieve stof. Vanwege zijn zeer goede schuimkarakteristieken is het de meest gebruikte wasactieve stof ter wereld in was- en reinigingsmiddelen.

De stof LAS
Milieu: LAS is met aërobe organismen (d.w.z. organismen die zuurstof nodig hebben) makkelijk afbreekbaar. Er worden geen schadelijke afbraakproducten gevormd. LAS wordt echter in zuurstofloze omstandigheden (bijvoorbeeld in het zuiveringsslib) slecht afgebroken.
In 1994 is in Nederland door de industrie en de overheid gezamenlijk een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar het gedrag van deze stof in het oppervlakte water en de risico's die daaraan verbonden zijn. Uit dit onderzoek bleek dat de stof LAS (voornamelijk gebruikt voor was- en reinigingsmiddelen) voor meer dan 99% uit het afvalwater wordt verwijderd. De concentraties in het oppervlaktewater worden daarmee zo laag, dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Meer over dit onderzoek kunt u lezen op de website van het RIVM (zie hun webarchief).

Gezondheid: LAS kan huidvetten en eiwitten in de huid oplossen. Ze kunnen daardoor ingrijpen in allerlei pr ocessen in de huid die door enzymen gekatalyseerd worden. De resultaten vanuit HERA tonen aan dat blootstelling aan LAS erg laag blijkt te zijn.

 

Meer informatie over het gebruik van de stof LAS in was- en reinigingsmiddelen
In HERA is een uitgebreide milieu- en gezondheidsrisicobeoordeling gemaakt van LAS. Uit deze beoordeling blijkt dat LAS geen allergie veroorzaakt. Bij normaal gebruik volgens het voorschrift van de fabrikant is de blootstelling voor de gebruiker dermate laag dat er ook geen huidirritatie optreedt. Alleen bij langdurig of hoge blootstelling aan de huid van het onverdunde product of door contact met de ogen kan irritatie optreden. Het is raadzaam om de veiligheidsinstructies van het product op te volgen. U vindt deze instucties op het etiket van het product. Op deze website vindt u bij de producten een algemene veiligheidsinstructiekaarten.
De milieubeoordeling van LAS wijst uit dat de concentraties in het oppervlaktewater ten gevolge van het gebruik in was- en reinigingsmiddelen zo laag zijn, dat er geen nadelige gevolgen van LAS te verwachten zijn.
Klik hier voor het volledige resultaat van de Engelstalige risicobeoordeling van LAS (Engels: linear alkylbenzene sulphonate). Meer Nederlandstalige informatie over het HERA-project vindt u hier.