Deze pagina afdrukken

Alkaliteit

De alkaliteit van een oplossing is de maat voor de hoeveelheid aan alkalische stoffen, zoals bijvoorbeeld bicarbonaten en hydroxiden, in een waterige oplossing. Sommige alkalische stoffen hebben de eigenschap dat ze een kleine hoeveelheid zuur kunnen neutraliseren waarbij de pH-waarde van de waterige oplossing niet verandert, het zogenaamde bufferend vermogen. Een voorbeeld van zo’n alkalische stof is soda (natriumcarbonaat).
Hoe hoger de alkaliteit van een oplossing, hoe meer zuur toegevoegd zal moeten worden om de oplossing neutraal (pH 7) te maken. De alkaliteit van een oplossing wordt hierdoor vaak verward met de pH-waarde van een oplossing. Basisch en alkaliteit wordt vaak door elkaar gebruikt, maar het is dus niet hetzelfde.

Alkalivrij wasmiddel
Veel labels van textiel bevatten de aanbeveling om gebruik te maken van een alkalivrij wasmiddel voor het reinigen van het textiel. Hiermee wordt meestal een wasmiddel bedoeld met een vrijwel neutrale pH. Dit kan een fijn- of wolwasmiddel zijn.

Alkalische reiniger
Met een alkalische reiniger wordt een reiniger aangeduid die, al dan niet na verdunning, een pH heeft boven 7.