HomeWoordenboekAAlkylethersulfaat (AES)
Deze pagina afdrukken

Alkylethersulfaat (AES)

AES (Alkylethersulfaat) is een anionogene oppervlakteactieve stof. Het wordt veelvuldig toegepast in allerlei was- en reinigingsmiddelen.

De stof AES
Milieu: AES is met aërobe organismen (d.w.z. organismen die zuurstof nodig hebben) makkelijk afbreekbaar. Er worden geen schadelijke afbraakproducten gevormd.
In 1994 is er in Nederland door de industrie en de overheid gezamenlijk een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar het gedrag van de voornaamste wasactieve stoffen die in was- en reinigingsmiddelen worden gebruikt. Uit dit onderzoek bleek dat AES voor meer dan 99% uit het afvalwater wordt verwijderd. De concentraties in het oppervlaktewater worden daarmee zo laag, dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Meer over dit onderzoek kunt u lezen op de website van het RIVM (zie hun webarchief).
Gezondheid: Een hoge concentratie van de stof AES kan aanleiding geven tot huidirritaties. AES kan ingrijpen in allerlei processen in de huid die door enzymen gekatalyseerd worden. In de toepassing van was- en reinigingsmidde len is de dos is echter laag, waardoor verwacht wordt dat de huid niet geïrriteerd wordt. De resultaten vanuit HERA bevestigen dit.

Meer informatie over het gebruik van de stof AES in was- en reinigingsmiddelen
In HERA is een uitgebreide gezondheidsrisicobeoordeling gemaakt van AES. Uit deze beoordeling blijkt dat AES geen allergie veroorzaakt. Bij normaal huishoudelijk gebruik volgens het voorschrift van de fabrikant, is de blootstelling voor de gebruiker dermate laag dat er ook geen huidirritatie optreedt. Alleen bij langdurige of hoge blootstelling van de huid aan het onverdunde product of door contact met de ogen kan irritatie optreden. Het is raadzaam om de veiligheidsinstructies van het product op te volgen. U vindt deze instucties op het etiket van het product. Op deze website vindt u bij de producten een algemene veiligheidsinstructie.
Klik hier voor het volledige resultaat van de Engelstalige risicobeoordeling van AES (Engels: alcohol ethoxysulphates). Meer Nederlandstalige informatie over het HERA-project vindt u hier.