Deze pagina afdrukken

pH-waarde

De pH-waarde geeft aan hoe zuur of basisch een waterige oplossing is. Producten met een pH-waarde onder de 7 zijn zuur (bijvoorbeeld azijn), producten met een pH-waarde boven de 7 zijn basisch (bijvoorbeeld soda). Een pH-waarde van 7 is neutraal: niet zuur, niet basisch (bijvoorbeeld water).

Als een product pH-neutraal voor de huid genoemd wordt, dan betekent dit dat de pH-waarde gelijk is aan de pH-waarde van de huid. De huid is licht zuur (pH-waarde tussen de 5 en de 6).

Hele sterke basische oplossingen hebben een pH-waarde van boven de 13 (bijvoorbeeld een oplossing van geconcentreerd loog of sommige gootsteenontstoppers). Als deze oplossingen in aanraking komt met de huid of ogen, dan kan dit leiden tot ernstige huid- of oogletsel. Het is daarom van belang om goed beschermd met deze producten te werken.

De samenstelling van een textielwasmiddel is zo, dat een oplossing hiervan licht basisch is (pH-waarde rond de 8). Voor de meeste textielsoorten is dit geen probleem. Sommige textielsoorten, zoals wol, moeten echter gewassen worden met een pH-neutraal textielwasmiddel. pH-neutrale textielwasmiddelen zijn bijvoorbeeld wolwasmiddelen.