HomeWoordenboekAAlkylsulfaat (AS)
Deze pagina afdrukken

Alkylsulfaat (AS)

AS (Alkylsulfaat) is een anionogene oppervlakteactieve stof. Het wordt soms gebruikt in was- en reinigingsmiddelen, maar het kan ook in het product aanwezig zijn als nevenproduct/verontreiniging van het toegevoegde AES.

De stof AS
Milieu: AS is met aërobe organismen (d.w.z. organismen die zuurstof nodig hebben) makkelijk afbreekbaar. Er worden geen schadelijke afbraakproducten gevormd.
In 1994 is er in Nederland door de industrie en de overheid gezamenlijk een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar het gedrag van de voornaamste wasactieve stoffen die in was- en reinigingsmiddelen worden gebruikt. Uit dit onderzoek bleek dat AS voor meer dan 99% uit het afvalwater wordt verwijderd. De concentraties in het oppervlaktewater worden daarmee zo laag, dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Meer over dit onderzoek kunt u lezen op de website van het RIVM (zie hun webarchief).
Gezondheid: AS kan aanleiding geven tot huidirritaties. AS kan ingrijpen in allerlei processen in de huid die door enzymen gekatalyseerd worden. In de toepassing van was- en reinigingsmiddelen is de dosis laag, waardoor verwacht wordt dat de huid niet geïrriteerd wordt. De resultaten vanuit HERA bevestigen dit.

Meer informatie over het gebruik van de stof AS in was- en reinigingsmiddelen
In HERA is een uitgebreide gezondheidsrisicobeoordeling gemaakt van AS. Uit deze beoordeling blijkt dat AS geen allergie veroorzaakt. Bij normaal huishoudelijk gebruik volgens het voorschrift van de fabrikant is de blootstelling voor de gebruiker dermate laag dat er ook geen huidirritatie optreedt. Alleen bij langdurig of hoge blootstelling aan de huid van het onverdunde product of door contact met de ogen kan irritatie optreden. Het is raadzaam om de veiligheidsinstructies van het product op te volgen. U vindt deze instucties op het etiket van het product. Op deze website vindt u bij de producten een algemene veiligheidsinstructie.
Klik hier voor het volledige resultaat van de Engelstalige risicobeoordeling van AS (Engels: alkyl sulphate). Meer Nederlandstalige informatie over het HERA-project vindt u hier.