Deze pagina afdrukken

Gevaarssymbolen

Op de verpakking van was- en schoonmaakmiddelen kunnen gevaarspictogrammen voorkomen. Zij laten zien welk gevaar zou kunnen optreden wanneer u het product op een verkeerde manier gebruikt. Sinds kort is steeds vaker een nieuw soort gevarenpictogram te vinden op etiketten: een zwart symbool met witte achtergrond, en een rode ruit eromheen. Deze pictogrammen vervangen de oude oranje/zwarte symbolen, die nog uiterlijk tot 1 juni 2017 op producten in de schappen mogen voorkomen. Daarna zullen alleen nog de nieuwe rood/wit/zwarte pictogrammen te zien zijn. De wetgeving schrijft voor wanneer een pictogram gebruikt moet worden.

Rood-witte pictogrammen

Oranje symbolen
(te zien tot 2017)


Schadelijk/Irriterend


Schadelijk/Irriterend


Bijtend


Bijtend


Giftig


Giftig


Ontvlambaar


Ontvlambaar


Oxiderend


Oxiderend


Milieugevaarlijk


Milieugevaarlijk


Lange termijn gezondheidsgevaar

 


Gasfles