HomeVeiligRol van het bedrijfslevenCharter voor duurzaam schoonmaken
Deze pagina afdrukken

Charter voor duurzaam schoonmaken

De fabrikanten van was- en schoonmaakmiddelen willen zichtbaar maken dat ze werk maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. In het verleden hebben zij dat bijvoorbeeld gedaan met het project “Code of good environmental practice”. Door dit project leerden consumenten dat ze ook goede resultaten bereiken als ze bij lagere temperaturen wassen en verminderde de milieubelasting.

Levenscyclusbenadering, geen productkeurmerk
Het recente Charter voor duurzaam schoonmaken richt zich op de hele productcyclus: van de keuze van grondstoffen voor een product en de productie ervan, tot en met het gebruik en afvalverwerking. Dit wordt ook wel de levenscyclusbenadering genoemd: van ‘geboorte’ tot ‘overlijden’ van een product. Het Charter is dus geen productkeurmerk (stempel van goedkeuring op een product). Het systeem is actief op bedrijfsniveau: het geeft aan dat een bedrijf zijn managementprocessen op een duurzame en controleerbare manier heeft ingericht. De normen hiervoor heten Charter Sustainability Procedures (CSP’s). Bestaande ISO-normen, of andere normen, kunnen ook behulpzaam zijn. Als de bedrijven de CSP’s in hun management-systemen gaan invoeren, zullen die op den duur bijdragen tot algehele verbetering van de Essentiële Prestatie-Indicatoren (EPI’s). Dat zijn normen die de jaarlijkse vooruitgang van bedrijven meetbaar maken. Uiteindelijk leidt de Charter-aanpak tot winst voor mens en milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan betere veiligheidsinformatie voor de klant en de consument, lager energie- en waterverbruik, minder afval en minder verpakkingen en een betere sociale en economische omgeving.

Vrijwillig, niet vrijblijvend
Het Charter voor duurzaam schoonmaken is een vrijwillig initiatief, dat openstaat voor alle bedrijven in Europa die was- of schoonmaakmiddelen op de markt brengen. Maar deelname is niet vrijblijvend. Het  Charter-logo mag pas worden gebruikt nadat het bedrijf heeft bewezen dat het voldoet aan de minimale eisen. Tijdens de ‘entrance check’ beoordeelt een ‘verificateur’ (onafhankelijke controleur) of de CSP’s in voldoende mate aanwezig zijn. Ieder jaar moet het bedrijf bovendien de EPI’s rapporteren. De gezamenlijke resultaten (opgeteld van alle deelnemende bedrijven, nooit per individueel bedrijf) worden gepubliceerd in het jaarlijkse Sustainability Report.

Professionele reinigingsmiddelen
Bij de inkoop van schoonmaakmiddelen door schoonmaakbedrijven is duurzaamheid steeds vaker één van de selectiecriteria. Bedrijven kunnen hier op allerlei manieren invulling aan geven, o.a. door deelname aan het Charter. Het bijzondere aan dit project is namelijk dat het zich richt op de gehele markt voor reinigingsmiddelen: zowel de fabrikanten van consumentenproducten als van professionele schoonmaakmiddelen doen eraan mee.

Meer informatie
Op de website van de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten kunt u meer details vinden over de invulling van duurzaam ondernemen door fabrikanten van was- en schoonmaakmiddelen (www.nvz.nl). De actuele lijst van deelnemende bedrijven staan op de Charter-website van AISE: www.sustainable-cleaning.com.Ook kunt u zich hier aanmelden voor deelname aan het Charter voor duurzaam schoonmaken.Kijk ook eens in het woordenboek voor achtergrondinformatie.