HomeProfessioneel gebruik
Deze pagina afdrukken

Professioneel gebruik van consumentenproducten

Deze website kijkt niet naar producten die speciaal zijn ontwikkeld voor de professionele markt. Alleen het beroepsmatig gebruik van consumentenproducten wordt op deze website kort besproken. Bij beroepsmatig gebruik van consumentenproducten kunt u denken aan een bakker, een slager of een horecaondernemer die bijvoorbeeld bij de groothandel producten koopt in grotere verpakkingen. Deze beroepsmatige gebruikers worden ook wel ambachtelijke gebruikers genoemd.

Aanwijzingen op het etiket
Goed schoonmaken is niet zo eenvoudig als het lijkt. Daarom zorgen producenten voor een gebruiksaanwijzing en een doseervoorschrift op het etiket. Als er mogelijke gevaren zijn, wordt er gevaarsinformatie gegeven. Er staat bijvoorbeeld op of het nodig is om handschoenen aan te doen.

Extra informatie voor de professionele schoonmaker: Vib
Bij het beroepsmatig gebruik van producten kan aanvullende informatie nodig zijn. Bijvoorbeeld over het transport en de opslag van het product. Deze en andere informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad (Vib).

Laat u een werknemer werken met een product, dan bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw personeel veilig kan werken met de producten. U moet uw werknemer op een begrijpelijke wijze kennis laten nemen van de informatie uit het Vib. Veel werkgevers vertalen daarom een Vib naar een zogenaamde werkplekinstructiekaart (wik). Hierin staat wat de werknemer moet doen, om veilig te kunnen werken met bijvoorbeeld een reinigingsmiddel.