Deze pagina afdrukken

Handhaving

Alleen maar wetten opstellen is zinloos als er geen controle op is. Immers, er zijn altijd personen die zich niet aan de wet houden, met opzet of per ongeluk. Een overheidsinspectie houdt iedereen bij de les en bestraft overtreders. Bovendien houden inspecteurs goed in de gaten of er in de praktijk situaties ontstaan, waarin de wet (nog) niet voorziet. De inspecteur kan ook vaststellen dan wet A in specifieke situaties wet B tegenspreekt. Het rapporteren van deze praktijksituaties is een taak van de inspectiediensten. Dit kan dan het begin zijn van een aanpassing van de wet.

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de voormalige Keuringsdienst van Waren, bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenartikelen in de gehele productieketen: van grondstof tot eindproduct. Voor consumentenartikelen, waaronder was- en schoonmaakmiddelen, is de NVWA de instantie die controleert of bedrijven zich aan de wet houden.

De NVWA controleert onder andere of wat op een etiket of verpakking staat, ook echt klopt. De NVWA gaat actief zelf op pad om producten te controleren, maar onderzoekt ook consumentenklachten over producten. De inspectiediensten krijgen inzicht in alle gegevens die de fabrikant heeft gebruik bij het opstellen van het etiket. Zij gebruiken deze gegevens om te controleren of de fabrikant inderdaad afdoende de veiligheid van het product kan waarborgen. Daarnaast test de VWA ook producten.

Meer informatie over de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit kunt u lezen op haar eigen website: www.nvwa.nl.

Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgevig en Transport, o.a. de voormalige VROM-inspectie,  handhaaft de wetten en regels voor ruimte, wonen en milieu. Zij controleert onder andere of de stoffen die gebruikt worden voor was- en schoonmaakmiddelen wel voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid. Voor meer informatie kunt u op de website van de inspectie zoeken.

Inspectie SZW
Ook de Inspectie SZW, o.a. de voormalige Arbeidsinspectie, speelt een rol bij het handhaven van de wet- en regelgeving met betrekking tot was- en schoonmaakmiddelen. Zij houdt toezicht op de veiligheid van de werkplek, bijvoorbeeld van productiemedewerkers in een fabriek voor schoonmaakmiddelen. Maar ook in andere situaties waarin werknemers beroepsmatig omgaan met producten kan de Inspectie optreden.
Kijk ook eens in het woordenboek voor achtergrondinformatie.