Deze pagina afdrukken

Wetgeving

De meeste wetten en regels worden gemaakt omdat er een probleem is dat om een oplossing van de Nederlandse of Europese overheid vraagt. Dit geldt ook voor de regelgeving met betrekking tot de veiligheid (voor gezondheid en milieu) van chemische stoffen en preparaten. Was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn preparaten.

Zowel de Europese als de Nederlandse overheid gebruiken wet- en regelgeving om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Dit instrument werkt alleen goed als ook de gebruiker van stoffen en preparaten zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

Europa
De regelgeving voor stoffen en preparaten wordt praktisch volledig door de Europese Unie bepaald. Dit gebeurt meestal in goed overleg met de overheden van de lidstaten, de industrie en allerlei maatschappelijke organisaties.

De belangrijkste Europese richtlijnen voor chemische stoffen en preparaten stellen eisen waaraan fabrikanten moeten voldoen voordat ze producten mogen verkopen. Zo zijn er onder andere regels opgesteld voor het indelen, verpakken en etiketteren van gevaarlijke stoffen en preparaten. De belangrijkste Europese wetten zijn:
REACH-verordening, Stoffenrichtlijn en de Preparatenrichtlijn.

In deze wetgeving wordt ook geregeld, wanneer en hoe een Veiligheidsinformatieblad moet worden gemaakt en opgestuurd voor beroepsmatig gebruik van het product.

Daarnaast bestaat er voor was- en schoonmaakmiddelen ook nog de Europese Detergentenverodening. Deze verordening stelt aanvullende eisen aan het etiket en eist dat de gebruikte oppervlakteactieve stoffen volledig biologische afbreekbaar zijn.

Nederland
De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat de Europese wet- en regelgeving over chemische producten goed in de Nederlandse wetgeving is verankerd. De bovenstaande Europese wetgeving is in Nederland vastgelegd in de Wet Milieubeheer (Wm). Daarnaast zijn een aantal zaken geregeld in de Warenwet, zoals het aanbrengen van een kinderveilige sluiting op sommige verpakkingen.

Daarnaast moet de overheid ervoor zorgen dat de regels goed nageleefd worden (handhaving). Inspectiediensten voeren deze controle op de naleving van de wetgeving uit. De overheid heeft de verplichting om inspectiediensten in te stellen.
Kijk ook eens in het woordenboek voor achtergrondinformatie.