HomeProfessioneel gebruikVeiligheidsinformatieblad
Deze pagina afdrukken

Veiligheidsinformatieblad

Het Veiligheidsinformatieblad (afgekort als Vib) is een communicatieinstrument tussen de leverancier van een gevaarlijk product en de professionele gebruiker van zijn product. Naast het etiket is het Vib het belangrijkste middel voor het geven van informatie over veiligheid, gevaren en risico’s van stoffen en preparaten door de leverancier aan zijn afnemer. De structuur van een Vib is grotendeels wereldwijd gestandaardiseerd. De informatie op het Vib is meestal behoorlijk technisch. Bijvoorbeeld welke stoffen erin zitten, gevaren van de stoffen en allerlei andere eigenschappen van de stoffen die in het product zitten. De informatie op een Vib is onderverdeeld in zestien rubrieken.

Wat staat er op een Vib?
Op basis van de gegevens in de zestien rubrieken is het mogelijk om veilig met het product te werken. U kunt bijvoorbeeld antwoord geven op de onderstaande vragen:

 • Wie heeft het product geleverd? Kijk in rubriek 1.
 • Wat zijn de gevaren van de stoffen in het product? Kijk in rubriek 2   
 • Welke stoffen zitten er in het product? Kijk in rubriek 3 en voor was- en schoonmaakmiddelen ook rubriek 15.
 • Hoe kan ik de risico’s zo klein mogelijk houden? rubriek 2, ubriek 7 en rubriek 8
 • Wat moet ik doen als er iets van het product op de huid komt? Kijk in rubriek 4.
 • Wat moet er gebeuren als het wordt ingeslikt? Kijk in rubriek 4.
 • En als het in een oog is gespat? Kijk in rubriek 4.
 • Is het brandbaar en hoe moet ik brandend product blussen? Kijk in rubriek 5.
 • Hoe moet ik gemorst of gelekt product opruimen? Kijk in rubriek 6.
 • Mag ik het door de gootsteen spoelen? Kijk in rubriek 6.
 • Hoe moet ik het product bewaren? Kijk in rubriek 7.
 • Moet ik handschoenen aan of een veiligheidsbril op? Kijk in rubriek 8.

Hoe krijgt u het VIB?
Koopt u producten voor de professionele gebruiker met een gevaarsindeling, dan ontvangt u het Vib gratis van de leveranciers. Koopt u consumentenproducten, waarmee u beroepsmatig gaat werken, dan moet u de leverancier verzoeken een Vib toe te sturen. Dit laatste is erg belangrijk wanneer u anderen in uw opdracht met het product laat werken. Als werkgever bent u in dit geval wettelijk verplicht om het Vib te vertalen in een instructie voor uw medewerkers. U kunt dit doen door middel van een zogenaamde werkplekinstructiekaart (wik).
Kijk ook eens in het woordenboek voor achtergrondinformatie.