Batch- of codenummer


Ieder cosmeticaproduct moet voorzien zijn van een batch- of codenummer. Bijvoorbeeld: honderd liter shampoo die in dezelfde productieronde is gemaakt, wordt afgevuld in honderd shampooflessen. 

Deze honderd shampooflessen krijgen dan een uniek identiek batchnummer. Mocht er ooit twijfel bestaan over de kwaliteit van een product, dan kan eventueel worden nagegaan of dit voor de hele batch geldt.