Contactadres

 

Het adres van degene die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product. Vaak staan er meerdere adressen op, waaronder een Nederlands adres. Meestal verwijst dit adres naar de klantenservice van het betreffende cosmeticabedrijf. U kunt hier met vragen, klachten of opmerkingen over een product terecht. Tegenwoordig wordt dit adres vaak aangevuld met een websiteadres. U vindt daar aanvullende informatie over het cosmeticabedrijf en haar producten.

Regelmatig treft u naast de bedrijfsnaam een plaatsnaam aan die onderstreept is. Dit is informatie voor de
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. Er wordt mee aangegeven waar het productinformatiedossier ligt.