Houdbaarheid


De meeste cosmeticaproducten zijn lang, maar niet onbeperkt, houdbaar. Om de gebruiker van cosmetica hierover te informeren, staat een houdbaarheidssymbool of datum op het product afgedrukt. 

Het symbool staat op cosmeticaproducten die ongeopend langer dan 30 maanden houdbaar zijn. Op producten die ongeopend korter dan 30 maanden houdbaar zijn, staat aangegeven ‘bij voorkeur te gebruiken voor …’

Het houdbaarheidssymbool geeft aan: de periode van minimale houdbaarheid na openen, waarin het product in optimale kwaliteit kan worden gebruikt. 

U kunt het symbool vinden op de verpakking of het etiket van het product. De minimale houdbaarheid wordt aangeduid met het aantal maanden (M). 

Het houdbaarheidssymbool staat op alle producten, behalve op producten:

  • waarop vermeld staat: ‘bij voorkeur te gebruiken voor’ gevolgd door een datum 
  • die bestemd zijn voor eenmalig gebruik 
  • die op basis van alcohol zijn samengesteld (bijvoorbeeld parfums)
  • die zodanig verpakt zijn, dat zij niet geopend worden (bijvoorbeeld spuitbussen)
  • die dankzij hun samenstelling niet bederven


Lees hier adviezen waarmee u de houdbaarheid van cosmeticaproducten kunt bevorderen

Lees hier meer informatie over houdbaarheid van cosmeticaproducten