Meer informatie over houdbaarheid

Als het product in de winkel wordt geopend
De minimale houdbaarheid van een cosmeticaproduct wordt niet beïnvloed als u het even opent in de winkel. De contacttijd is erg kort en producten zijn voldoende geconserveerd om (voortijdig) bederf te voorkomen. 

Voor het behouden van een optimale kwaliteit zijn producten vaak al door de fabrikant verzegeld met een stickertje. In de winkel liggen vaak testers die u kunt gebruiken.
Als de houdbaarheid is verstreken

In de meeste gevallen hebben mensen hun cosmeticaproduct al verbruikt voordat de houdbaarheid (na openen) is verlopen. Mocht u zich de datum dat u het product heeft geopend willen herinneren, dan kunt u deze datum bijvoorbeeld op het product noteren. 

Het symbool met de maandaanduiding (M) geeft de termijn aan waarin het product optimaal gebruikt kan worden na openen. Ook ná deze periode kan het product vaak nog veilig worden gebruikt, maar dit hangt wel af van hoe u ermee bent omgegaan. 

Bij zonnecosmetica moet u er rekening mee houden dat de beschermingsfactor in de tijd terug gelopen kan zijn. Dit proces wordt versneld door bijvoorbeeld warmte, zon of als er zand in het product is gekomen. Kijk goed op de verpakking naar de periode na opening. Uiteindelijk beslist u zelf of u het product blijft gebruiken. 

Bepalen van de houdbaarheid 
De cosmeticafabrikant is verantwoordelijk voor het vaststellen van de houdbaarheid in gesloten verpakking en na openen. Deze wordt vastgesteld op basis van gericht onderzoek aan de hand van ervaring met (vergelijkbare) producten. Ook wordt hierbij informatie betrokken over de gewoontes bij gebruik door consumenten. 

Bovendien haalt de fabrikant informatie uit diverse onderzoeken waarbij bijvoorbeeld de blootstelling van het product aan bacteriën wordt gesimuleerd. Of de blootstelling van het product aan hoge temperaturen. Dit geeft informatie over de houdbaarheid van het product. Producten worden ook lang bewaard en aan warmte blootgesteld om de stabiliteit te bepalen.

De inspecteurs van de NVWA controleren of het vaststellen van de houdbaarheid zorgvuldig gebeurt.