Eigenschappen INCI-namen


Voor alle gebruikte ingrediënten in cosmetica worden in de Europese Unie INCI- namen gebruikt. Deze namen worden in de ingrediëntvermelding gebruikt. Elders op het etiket of op de verpakking van een product mogen de ingrediënten met andere namen of in andere talen worden vermeld.

De chemische namen voor de ingrediënten zijn ontleend aan de Engelse taal. Voor planten, vruchten en bloemen worden de wetenschappelijke namen gebruikt. Deze zogenaamde Linnaeusnamen worden weergegeven in het Latijn. Daarnaast zijn INCI-namen vastgesteld voor tal van alledaagse stoffen die in cosmetica gebruikt kunnen worden.

Latijn
Voor planten, vruchten en bloemen en bestanddelen of extracten hiervan, worden de wetenschappelijke Latijnse namen gebruikt. De Latijnse namen zijn vertaald naar het Nederlands. Ook zijn vanuit het Nederlands de Latijnse namen beschikbaar.

Melk en honing
In cosmetica worden ook heel ‘alledaagse’ stoffen verwerkt. Ook deze ingrediënten zijn in cosmetica voorzien van INCI-namen. De INCI-naam voor water is bijvoorbeeld aqua, melk is lac, en honing is mel. 

Geur en smaak
Aan veel cosmetica worden geur- of smaakstoffen toegevoegd. Als een cosmeticaproduct geurstoffen bevat, dan leest u ‘parfum’ in de ingrediëntvermelding. De toevoeging van smaakstoffen herkent u aan de term ‘aroma’ op het etiket. 

Sinds 2005 wordt extra informatie over parfumingrediënten op het etiket vermeld. Er is een lijst met 26 parfumingrediënten opgesteld. Als één van die stoffen zich in een product bevindt, wordt die apart vermeld. Dit om de eventueel allergische consument nog beter te informeren.

Kan ... bevatten
Sommige cosmetica, met name decoratieve cosmetica (make-up), worden samengesteld uit een reeks van kleuren. Om bij decoratieve cosmetica niet voor ieder product een apart etiket te moeten maken (bijvoorbeeld voor een lipstick die in tientallen kleurnuances bestaat), mogen alle voorkomende kleuren in één ingrediëntvermelding worden genoemd. 

Dit wordt in de ingrediëntvermelding aangegeven met de vermelding: ‘Kan …... bevatten’, ‘May contain …...’ of door ‘ ...’. Dat wil dus niet zeggen dat alle vermelde kleurstoffen in één bepaald product zijn verwerkt.

CI-nummer
Kleurstoffen worden met zogeheten ‘Colour Index’ nummers aangeduid, bijvoorbeeld CI 75300 of CI 69800. Dit geldt niet voor haarkleurstoffen.

Handje
Er zijn producten waarvan de verpakking zo klein is, dat er geen ruimte is voor een ingrediëntvermelding. Dit wordt opgelost door het symbool van een handje in een open boek, of door een klein tekstje. De vermelding waar naar wordt verwezen, afgedrukt in een folder of op een kaart, moet dan wel bij het product in de winkel beschikbaar zijn.