INCI-namen


Sinds 1996 is de vermelding van de ingrediënten op cosmeticaproducten verplicht. Alle ingrediënten die gebruikt zijn bij de productie moeten op de verpakking staan. 

Om de ingrediënten op uniforme wijze op cosmetica te kunnen vermelden, wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde namen voor de ingrediënten, zogeheten INCI-namen. Dit verplicht gebruik is bij wet vastgelegd. INCI staat voor: International Nomenclature Cosmetic Ingredients. 

Doelstelling 
Doel van de ingrediëntvermelding is de gebruikers van cosmetica te informeren over de samenstelling van een product. Dit is bijvoorbeeld van belang voor een consument die overgevoelig of allergisch is voor een bepaalde stof. Aan de hand van het etiket van een product kan hij dan bepalen of het product voor hem geschikt is. 

Ook voor mensen die beroepsmatig met cosmetica werken, zijn INCI-namen een belangrijk hulpmiddel. Het stelt onder meer schoonheidsspecialisten, huisartsen en dermatologen in staat hun cliënten te adviseren over het gebruik van cosmeticaproducten.

De ingrediënten van het product staan met INCI-namen op de verpakking vermeld. Ze worden vermeld in volgorde van afnemend gewicht. Wanneer een opsomming van ingrediënten begint met bijvoorbeeld aqua, dan is het grootste bestanddeel van het product water. Ingrediënten die voor minder dan 1% in het product aanwezig zijn, mogen in willekeurige volgorde worden genoemd aan het einde van de ingrediëntvermelding.

Lees meer over de eigenschappen van ingrediënten (ICNI-namen)

Lees meer over de functies van ingrediënten