Inhoud


Op iedere verpakking of etiket van een cosmeticaproduct staat de inhoud van het product vermeld. Dit staat aangegeven in milliliters (ml) of gram (g). De ‘e’ bij de maat geeft aan dat die hoeveelheid nauwkeurig en volgens een wettelijke procedure wordt gecontroleerd.