Kleur


Sommige producten worden samengesteld uit een reeks van kleuren. Vooral bij make-up is dit het geval. Om niet voor iedere nieuwe tint van bijvoorbeeld lippenstift, een apart etiket te hoeven maken, mogen alle kleuren in één ingrediëntvermelding worden genoemd.

Dit wordt aangegeven met de zin ’Kan ... bevatten’ of ‘May contain ...’ of ‘[+/- ...]’. Dat wil dus niet zeggen dat alle vermelde kleurstoffen in één bepaald product zijn verwerkt. Kleurstoffen herkent u aan de kleuren-indexnummers. Bijvoorbeeld: Cl 75300 of Cl 69800.

Zie ook INCI-namen