Zeep

 

Veel mensen denken bij het begrip zeep direct aan het cosmetische eindproduct. De term wordt echter ook gebruikt om het actieve ingrediënt van zeep aan te duiden, de oppervlakteactieve stoffen. 

Oppervlakteactieve stoffen
Oppervlakteactieve stoffen komen vrijwel in alle was- en reinigingsproducten voor. Ze verwijderen vuil en houden losgemaakt vuil in oplossing. Zonder deze stoffen zou het meeste vuil niet met water te verwijderen zijn. Vuil is namelijk over het algemeen niet oplosbaar in- of mengbaar met water. Een voorbeeld hiervan is olijfolie. 

Zonder oppervlakteactieve stoffen blijft olijfolie op water drijven, maar als aan dit tweelagensysteem een oppervlakteactieve stof wordt toegevoegd, dan ontstaat er één laag waardoor de olijfolie met het water verwijderd kan worden.

Oppervlakteactieve stoffen zijn opgebouwd uit twee delen: een vetminnend staart en een waterminnend kop. Het vetminnend gedeelte bindt met het vuil op een dusdanige wijze dat zich rondom een waterminnend jasje vormt. Het vuildeeltje wordt wateroplosbaar, waardoor het water zijn reinigende werking kan doen.

Er zijn vier verschillende typen opvervlakte actieve stoffen die alleen wezenlijk van elkaar verschillen in het waterminnend gedeelte.
 

Anionogene oppervlakteactieve stoffen Deze oppervlakte actieve stoffen bezitten een negatief geladen waterminnend gedeelte, bijv. alkylbenzeensulfonaten en de alkylsulfaten.
Kationogene oppervlakteactieve stoffen Deze oppervlakte actieve stoffen bezitten een positief geladen waterminnend gedeelte, bijv. alkyl dimethyl benzyl ammoniumchloride.
Amfotere oppervlakteactieve stoffen Deze oppervlakte actieve stoffen bezitten een positief en negatief geladen waterminnend gedeelte, bijv. aminoalkylaminozuren en betaïnes.
Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen Deze oppervlakte actieve stoffen bezitten een niet geladen waterminnend gedeelte, bijv. alcoholethoxylaten en alkylpolyglycosiden.

 

Lees meer over bad- en doucheproducten