Ten eerste: alle stoffen bestaan uit moleculen. Dat betekent dat alle stoffen ‘chemische stoffen’ zijn. Uiteindelijk bestaat alles uit chemie, ook ons lichaam en onze omgeving. Er is geen leven zonder chemie.

De ingrediënten waaruit cosmetica zijn samengesteld, kunnen synthetisch of natuurlijk van herkomst zijn. Kort samengevat zijn synthetische ingrediënten, stoffen die door de mens zijn gemaakt. Natuurlijke ingrediënten zijn afkomstig uit de natuur. Het onderscheid tussen deze twee is echter niet zo eenduidig als het lijkt. 

Natuurlijke ingrediënten zijn vaak bewerkt voordat ze worden gebruikt in cosmetica. Natuurlijke oppervlakteactieve stoffen worden bijvoorbeeld verkregen uit de verzeping van plantaardige oliën. 

Voor de productie van synthetische ingrediënten wordt, naast aardolie, vaak ook gebruik gemaakt van grondstoffen uit de natuur. Zo worden natuurlijke vetzuren gebruikt om synthetische oppervlakteactieve stoffen te produceren.

De keuze tussen deze twee typen ingrediënten is van vele factoren afhankelijk. Eigenschappen, kosten, maar ook productfilosofie vormen belangrijke overwegingen om te kiezen voor natuurlijk dan wel synthetisch. Het is niet zo dat het ene type ingrediënt principieel beter is dan het ander. Immers, melkzuur geproduceerd door de melkzuurbacterie (natuurlijk) is niet te onderscheiden van het melkzuur uit de fabriek (uit synthese). 

Natuurlijke en synthetische ingrediënten worden op dezelfde manier getest voor cosmetica en volgens dezelfde maatstaven beoordeeld op veiligheid. Ongeacht waarmee producten worden gemaakt, ze moeten aan dezelfde eisen voldoen.

Lees meer over natuurcosmetica

Heeft u een klacht of vraag over een product, bijvoorbeeld over de verpakking, geur of kleur, dan kunt u twee dingen doen: 

1. contact opnemen met de winkel waar u het product gekocht heeft (bijvoorbeeld de drogist) of 

2. contact opnemen met de producent/fabrikant van het betreffende product (telefoonnummer en/of website staan vermeld op het etiket of de verpakking).

Het is belangrijk dat u het product of de verpakking bewaart, zodat u het eventueel naar de producent/fabrikant kunt opsturen als hij daarom vraagt. 

Heeft u een vraag over uw gezondheid in relatie tot het gebruik van een cosmeticaproduct? Ook dan kunt u contact opnemen met de winkel of met de producent/fabrikant van het product (vermeld op het etiket). Om de klacht vast te stellen, is het ook hierbij belangrijk dat u het product bewaart. 

 

Producten waarvan u op de verpakking de tekst ‘voor professioneel gebruik’ leest, zijn uitsluitend bedoeld voor professionals om mee te werken. Professionals zijn mensen die beroepsmatig bezig zijn met deze producten, zoals kappers, visagisten en nagelstylisten. 

Producten waarop staat vermeld ‘voor professioneel gebruik’ zijn niet geschikt voor gebruik door consumenten. Ze bevatten over het algemeen een hogere concentratie werkzame stoffen. Het toepassen van deze producten vraagt dan ook om kennis en deskundigheid wat betreft het gebruik ervan.

Lees over de betekenis van alle termen op het etiket

Lees meer over de term ‘professioneel gebruik’