Hoe beoordelen we risico?


Aan cosmetica zijn eisen gesteld om veilig te worden bevonden. Maar hoe beoordelen wij zelf, als consument, de veiligheid van cosmetica? In dit proces laten we ons beïnvloeden door verschillende factoren. 

Emotie
Wat mensen gevaarlijk vinden, hoeft niet altijd ook gevaarlijk te zijn. Regelmatig zijn we angstig voor zaken die niet gevaarlijk zijn, en het omgekeerde komt ook vaak voor. Bekende voorbeelden hiervan zijn roken en hard rijden, gedragingen waarvan inmiddels bewezen is dat ze gevaarlijk zijn. Toch zijn er velen die het niet kunnen laten. Daar staat tegenover dat de veel kleinere kans op een crash met een vliegtuig door veel mensen als bedreigend wordt ervaren. 

Het werkelijke gevaar speelt dus wel een rol bij het inschatten van risico’s, maar de interpretatie die mensen er zelf aan geven, weegt vaak zwaarder. 

Boodschapper
De betrouwbaarheid van degene die informatie geeft, is vaak doorslaggevend bij onze beoordeling van risico. Het verhaal van een politicus wordt bijvoorbeeld eerder met een korrel zout genomen dan dat van een professor.

Winst
Mensen hebben de neiging om zich te richten op het voordeel dat uit de schadelijke activiteit (bijvoorbeeld hard rijden) voortvloeit. Namelijk, levert het geld, tijd of geluk op? Dan zijn mensen meestal bereid meer risico te nemen.

Invloed
Ook speelt bij het beoordelen van risico, de invloed die wij op een situatie hebben een rol. De bestuurder van een auto voelt zich meestal veiliger dan de passagier naast hem. 

Termijn
Of de gevolgen van een activiteit te overzien zijn, beïnvloedt ook het risico dat wordt ervaren. Zo is het breken van een been door te vallen bij wintersport, beter te begrijpen dan een ernstige ziekte krijgen over dertig jaar. 

Media
Tot slot, wat ook een rol speelt bij het beoordelen van risico, is de wijze en frequentie waarmee onderwerpen in de media komen. Hoe vaker u een bericht hoort, hoe beter het beklijft en hoe ongeruster u zult worden. Terwijl het vaker horen en lezen van het bericht, het bericht zelf niet meer waardegetrouw maakt.

Lees meer over de risicobeoordeling van cosmetica