Risicobeoordeling cosmetica

 

Voor ieder cosmeticaproduct geldt: vóórdat het op de markt komt, is het uitvoerig beoordeeld op veiligheid. 

Om te bepalen of een product veilig is, voert de fabrikant een risicobeoordeling uit. Hij beoordeelt het risico dat iemand loopt als hij een product gebruikt waarin een mogelijk gevaarlijke stof zit. Hij beoordeelt dus niet alleen het gevaar van de stof in zuivere en geconcentreerde vorm.

De risicobeoordeling is gebaseerd op de eigenschap van een stof samen met de blootstelling aan die stof. 

Sommige potentieel gevaarlijke stoffen in zuivere en geconcentreerde vorm kunnen dus wel worden toegepast, omdat ze geen risico veroorzaken dankzij de (lage) concentratie en de wijze van gebruik. 

Voorbeelden
Fluoride in tandpasta is bijvoorbeeld schadelijk als u een hele tube leeg eet. Echter, we gebruiken maar weinig, verdunnen het met water en spugen het vervolgens uit. We slikken hooguit een klein beetje tandpasta door. Daarom wordt het product als veilig beoordeeld. En met dat beetje tandpasta dat we wel doorslikken tijdens het poetsen, houdt de fabrikant ruimschoots rekening. 

Nog een voorbeeld: iedereen weet dat alcohol in principe een giftige stof is. Veel cosmetische producten zoals lotion bevatten alcohol. U zult echter nooit het hele flesje lotion in één keer op uw huid sprenkelen. Bovendien kan maar een zeer kleine hoeveelheid alcohol door de huid dringen. Ook verdampt alcohol heel snel. Alles bij elkaar is de uiteindelijke blootstelling aan de potentieel gevaarlijke stof zeer klein en is het product dus veilig in gebruik. Als u het smeren van lotion op de huid vergelijkt met het drinken van een enkel glas wijn, dan geeft het glas wijn een grotere blootstelling aan alcohol.

Lees meer over de productveiligheid van cosmetica

Lees meer over de productsamenstelling van cosmetica