Notificatie

Notificatie van cosmeticaproducten
In december 2009 is de Cosmeticaverordening 1223/2009/EG gepubliceerd. Een van de nieuwe verplichtingen uit de Cosmeticaverordening is de notificatie van producten bij de Europese Commissie. Alle producten moeten op dit centrale punt aangemeld worden, inclusief specifieke gegevens over het product, de eigenaar en informatie over de samenstelling.

De Europese Commissie geeft de informatie van de notificaties door aan de autoriteiten in de lidstaten en de vergiftigingeninformatiecentra. De lidstaten gebruiken deze informatie voor de controle van de eigen markt. 

Producten worden genotificeerd in het Cosmetic Product Notification Portal, het digitale systeem van de Europese commissie. Vanaf 11 juli 2013 moet alle producten genotificeerd zijn.

Meer over notificeren op de website van de Europese Commissie

Notificatie van producten met nieuwe nanomaterialen
Een andere nieuwe verplichting onder de Cosmeticaverordening is de speciale notificatie van cosmeticaproducten met “nieuwe” nanomaterialen. Nieuwe nanomaterialen zijn nanomaterialen die niet op één van de bijlagen van de Cosmeticaverordening zijn geregeld. Veel nanomaterialen zijn al beoordeeld door het onafhankelijk wetenschappelijk comité van de Europese Commissie en staan op de bijlagen van de Cosmeticaverordening. Bij de notificatie van deze producten moet informatie over de veiligheid ervan worden aangeleverd. De Europese Commissie kan om een wetenschappelijke beoordeling van deze informatie vragen.