Productinformatie


De Cosmeticaverordening verplicht de fabrikant/leverancier om een aantal gegevens over de geleverde producten, het zogenaamde Productinformatiedossier, ter beschikking van de toezichthoudende instantie, in dit geval de controleurs van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), te houden (Artikel 11). Het is niet toegestaan producten te verhandelen indien de Productinformatie niet beschikbaar is. De Productinformatie moet binnen drie werkdagen op verzoek van de NVWA ter inzage beschikbaar zijn op het adres, dat op het etiket staat vermeld.

De volgende gegevens van ieder product moeten beschikbaar zijn:

  • beschrijving van het cosmetica product
  • beoordeling van de veiligheid van het cosmetisch product voor de gezondheid van de mens waarbij de fabrikant rekening houdt met het algemene toxicologische profiel, de chemische structuur en het blootstellingsniveau van de ingrediënten (artikel 10 en Bijlage I)
  • beschrijving van de productiemethode en een verklaring over de naleving van goede prodcutiepraktijken (GMP)
  • bewijzen van de werking van de claims van het product
  • gegevens over eventuele dierproeven, die zijn verricht betreffende de ontwikkeling of veiligheidsbeoordeling van het product of de ingrediënten daarvan