Arbobesluit kapsalon


Het Arbobesluit kapsalon geeft algemene voorschriften voor goede arbeidsomstandigheden in de kapsalon en algemene aanwijzigen om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van fysieke belasting en werken met chemische stoffen. In de Arbobeleidsregel kappers zijn deze algemene bepalingen nader uitgewerkt voor de werksituatie in kapsalons.

Er zijn afspraken gemaakt om de belasting tijdens het werk te verminderen en de blootstelling aan stoffen terug te dringen. Deze afspraken zijn gemaakt door de ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie), de Kappersbond FNV/FNV Schoonheidsverzorging en CNV Kappers met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze afspraken zijn opgenomen in het Arboconvenant Kappers dat in december 2001 is ondertekend.

Een Arboconvenant vormt een aanvulling op wettelijke eisen zoals in de Arbowet en bijvoorbeeld de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie. 

Lees meer over de arboconvenanten 

Op grond van de afspraken in het arboconvenant zijn in maart 2005 arbobeleidsregels van kracht geworden. Deze betreffen onder meer het werken met haarcosmetica, het dragen van handschoenen en de inrichting van de productbereidingsruimte (‘chemiehoek’).