Besluit verpakkingen


Op 1 januari 2006 is het Besluit beheer verpakking en papier en karton (Besluit Verpakkingen) in werking getreden. 

Op grond van het Besluit zijn alle bedrijven verantwoordelijk voor de preventie, inzameling en recycling van de verpakkingen (om producten) die zij in Nederland op de markt brengen. 

Daarnaast moet het bedrijfsleven de kosten dragen voor de gescheiden inzameling van verpakkingen (glasbak e.d.) uit huishoudens en bedrijven. Het Besluit gaat over alle verpakkingen die bedrijven in Nederland aan producten toevoegen of naar Nederland importeren.