Brancheorganisatie (NCV)

 

De NCV, Nederlandse Cosmetica Vereniging, is de Nederlandse brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van producten voor de persoonlijke verzorging. 

De organisatie is opgericht in 1950 om de belangen van de leden te behartigen bij onder meer de Nederlandse overheid. De NCV richt zich ook op de Europese Unie en vele andere wetgevende en adviserende organen op nationaal en internationaal niveau.

Op Europees niveau vertegenwoordigt de NCV haar leden in Colipa, de Europese brancheorganisatie, gevestigd in Brussel.