Controle NVWA

Eén van de kerntaken van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) is toezicht houden op de veiligheid van consumentenproducten, zoals cosmetica. Daarnaast kijkt de NVWA of het product voldoet aan de wet.

De NVWA beoordeelt bijvoorbeeld of de samenstelling van cosmeticaproducten overeenkomt met het etiket, dus: zit erin wat erop staat? 

Naast de gewone controles van producten en bedrijven houdt de NVWA, als daar aanleiding voor is, speciale controleacties. Deze zijn dan gericht op één aspect, bijvoorbeeld op het gebruik van een bepaalde stof. 

Bij tekortkomingen zijn verschillende maatregelen mogelijk. De NVWA kan een waarschuwing geven of een boete opleggen. In het uiterste geval, wanneer er sprake is van een bijzonder onveilige situatie, wordt proces verbaal opgemaakt en kan een product in overleg met de Officier van Justitie direct uit de handel worden genomen. Ook kan dan een oproep worden gedaan om het product te retourneren (recall). 
Naast handhaving van bestaande wetten signaleert de NVWA ook (nieuwe) risico’s, beoordeelt de risico’s en adviseert de minister over de wetgeving.

Naar de website van de NVWA