SCCP


Het SCCP, ofwel het Europees wetenschappelijk comité, staat voor ‘Scientific Committee on Consumer Products’. Het comité bestaat uit een internationale en onafhankelijke groep wetenschappers, aangewezen door de Europese commissie. Om toegelaten te worden, moeten de leden handelen vanuit drie waarden: onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en transparantie. 

Het comité houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op veiligheid van cosmeticaproducten en ingrediënten, dat wil zeggen de impact daarvan op de gezondheid van de consument. 

Het SCCP beoordeelt de veiligheid van ingrediënten die via bijlagen in de cosmeticawetgeving zijn opgenomen. Het gaat hier om positieve lijsten voor bijvoorbeeld kleurstoffen, conserveermiddelen en UV-filters. Met deze lijsten is geregeld wat er in cosmetica aan ingrediënten mag worden gebruikt. Er bestaat ook een lijst met stoffen die alleen in bepaalde concentraties en met beperkte toepassingen mogen voorkomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een stof wel in shampoo mag voorkomen maar niet in mascara. Tenslotte is er een negatieve lijst met stoffen die nooit in cosmetica mogen gebruikt worden.

Het werk van de SCCP is publiekelijk toegankelijk op de website van de Europese Unie
Van de verschillende lidstaten is ook Nederland in de SCCP vertegenwoordigd.