Warenwet drukverpakkingen


Diverse cosmetica, bijvoorbeeld haarlak en deodorant, zijn verpakt in een spuitbus. 
Voor spuitbussen (aërosolen) bestaat een speciale wetgeving: het Warenwetbesluit Drukverpakkingen. 

Deze wet heeft betrekking op risico’s die mogelijk zijn verbonden aan het gebruik van aërosols (spuitbussen) en verpakkingen van koolzuurhoudende dranken. Deze moeten onder meer drukbestendig zijn zodat ze niet uiteenspringen. Bovendien moet de gebruiker van de spuitbus gewaarschuwd worden voor eventuele gevaren die voortvloeien uit de vulling van een drukverpakking, met name de ontvlambare bestanddelen. 


Deze Warenwet drukverpakkingen zorgt ervoor dat:

  • spuitbussen veilig zijn voor gebruik
  • spuitbussen goed zijn geëtiketteerd en voorzien van benodigde waarschuwingen
  • spuitbussen met ontvlambare inhoud zijn voorzien van een vlamsymbool

hazard.png