Cosmeticaverordening


De wetgeving met betrekking tot cosmetica is op Europees niveau geregeld in de Cosmeticaverordening (1223/2009/EG). De verordening is in 2009 gepubliceerd en vervangt de Cosmeticarichtlijn (76/768/EG). De verordening bestaat uit 40 artikelen en 10 Annexen, waarin de eisen voor het op de markt brengen van cosmetica zijn vastgelegd. De wet heeft tot doel de volksgezondheid te beschermen en het bevorderen van vrije handel binnen de Europese Gemeenschap.

De Cosmeticaverordening stelt als primaire eis:
“Cosmetische producten mogen de gezondheid van de mens niet schaden wanneer zij onder normale of redelijkerwijze te voorziene gebruiksvoorwaarden worden aangewend.”

De verantwoordelijkheid van de producent
De Cosmeticaverordening stelt dat de producent/merkhouder of importeur verantwoordelijk is voor de eisen die de Cosmeticaverordening stelt, met als voornaamste de veiligheid van het product. De verantwoordelijke persoon moet kunnen aantonen dat het  product aan de eisen voldoet. Het product dient daarom bijvoorbeeld uitvoerig beoordeeld te worden op de veiligheid. Experts houden hierbij rekening met het algemene toxicologische profiel en het blootstellingsniveau van de ingrediënten. De bevindingen van de veiligheidsbeoordeling worden vastgelegd in het productdossier. Wanneer deze bij alle aspecten positief beoordeeld zijn, mag het product worden verkocht aan de gebruiker.

Cosmeticarichtlijn
De Cosmeticaverordening, die in december 2009 is gepubliceerd, vervangt de Cosmeticarichtlijn. Vanaf 11 juli 2013 moeten alle producten op de markt aan de eisen uit van de verordening voldoen. De eisen uit van de verordening komen grotendeels overeen met de eisen die voorheen in de richtlijn stonden. In de verordening zijn is een aantal nieuwe eisen geïntroduceerd, zoals de productnotificatie, eisen voor het op de markt brengen van nanomaterialen en duidelijker beschrijving van de veiligheidsbeoordeling.