Achtergrond Dierproven


1997 - Dierproeven voor de ontwikkeling van cosmetische producten worden in Nederland verboden volgens de Wet op Dierproeven

2000 - Op 4 februari 2000 nemen de EU Lidstaten een methode op voor het testen van fototoxiciteit en twee methoden voor het testen van corrosieve werking op de huid, in de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen. Hierdoor werd het mogelijk om het aantal dierproeven, niet alleen voor cosmetica, maar op alle industriële gebieden te reduceren.

2004 – Sinds 2004 is het testen van ingrediënten voor cosmetica op dieren in Nederland en heel Europa ook bij wet verboden.

2005 - De cosmetica-industrie en de Europese Commissie richten samen een ‘European Partnership on Alternative Approach for Animal Testing’ (EPAA) op. Dit is een vrijwillige samenwerking tussen de Europese Commissie en bedrijven uit zeven verschillende industrietakken. Deze samenwerking heeft tot doel de ontwikkeling van alternatieven te stimuleren, en om een snellere validatie en acceptatie van nieuwe testmethoden tot stand te brengen.

2009- In de Europese Cosmetica Richtlijn is vastgelegd dat per 11 maart 2009 (en 2013 voor een aantal andere testen) ook geen dierproeven meer mogen worden verricht voor ingrediënten van cosmetica. Daarmee worden alle veiligheidstests met dieren voor ingrediënten voor cosmetica, geheel uitgebannen.