Alternatieven Dierproeven


Recentelijk is het ‘European Partnership on Alternative Approach for Animal Testing’ opgericht, een samenwerking tussen overheden, industrie en dierenwelzijnsorganisaties. Deze samenwerking heeft tot doel de ontwikkeling van alternatieven te stimuleren, en een snellere validatie en acceptatie van nieuwe testmethoden tot stand te brengen.

Lees meer over de samenwerking ‘European Partnership on Alternative Approach for Animal Testing’

Goedgekeurde alternatieven
Onderstaande alternatieve methoden voor dierproeven worden veel gebruikt. Ze kunnen worden uitgevoerd op basis van bestaande grondstofgegevens en dienen als oriënterende studies. Voor deze tests wordt soms wel gebruik gemaakt van dierlijk materiaal. Hier worden echter geen dieren voor gedood: meestal is het slachtafval of gekweekt celmateriaal uit een laboratorium. Ook menselijke huid die overblijft na een plastisch chirurgische ingreep kan voor deze tests worden gebruikt.

De cytotoxiciteitstest
Om de irriterende werking van chemische stoffen te bepalen, wordt een test voor celschade gebruikt. De teststoffen worden toegevoegd aan wat bindweefsel, gespoeld en daarna wordt een kleurstof toegevoegd. Onbeschadigde cellen kunnen de verf opnemen en opslaan, beschadigde cellen kunnen dat niet. Dit betekent dat de kleurintensiteit, inzicht verschaft in de mate van de irriterende werking van de teststof. Deze test is zeer gevoelig en gemakkelijk te automatiseren.

De huidcultuurtest
In dit geval wordt een stukje kunsthuid gebruikt. Dat is een cultuur van cellen die de menselijke huid nabootst. Het irriterend effect van een stof wordt bepaald door de hoeveelheid eiwit te bepalen, die door de beschadigde cellen wordt losgelaten. 

De HET-CAM test
HET-CAM staat voor chorio-allantoic membrane of the hen’s egg. Deze test wordt gebruikt om irritatie van de ogen en het slijmvlies te meten. Hierbij wordt gewerkt met het vliesje in kippeneieren. Al een paar seconden na het aanbrengen van de teststof op het vliesje treden in het geval van zeer irriterende stoffen typische veranderingen op, zoals bloeding, verteren van bloedvaten en stolling van eiwit. Dit vormt een maat voor de irriterende werking van de stof.

Percutane penetratie
De percutane penetratie bepaalt de opname van een chemische stof door de huid. De tests worden uitgevoerd op een stuk afgenomen huid, vaak van varkens (slachtafval) en soms van mensen (resthuid na een chirurgische operatie). 

Fototoxiciteit
Bij blootstelling aan de zon tijdens het gebruik van cosmetica zijn tests van de fototoxiciteit van de ingrediënten of het product in principe nodig. Deze bepalen of zonlicht in combinatie met de chemische stof schadelijke reacties van de huid opwekken.

Lees over de actuele stand van zaken op het gebied van alternatieven voor dierproeven (in pdf, 404 Kb)