Doelstelling


De wetgeving met betrekking tot cosmetica is op Europees niveau geregeld in de Cosmeticaverordening (1223/2009/EG). De verordening is in 2009 gepubliceerd en vervangt de Cosmeticarichtlijn (76/768/EG). De verordening bestaat uit 40 artikelen en 10 Annexen, waarin de eisen voor het op de markt brengen van cosmetica zijn vastgelegd. De wet heeft tot doel de volksgezondheid te beschermen en het bevorderen van vrije handel binnen de Europese Gemeenschap.

De Cosmeticaverordening stelt als primaire eis:
“Cosmetische producten mogen de gezondheid van de mens niet schaden wanneer zij onder normale of redelijkerwijze te voorziene gebruiksvoorwaarden worden aangewend.”