Etikettering


Het etiket van cosmeticaproducten bevat meer informatie dan veel mensen weten. Er staan niet alleen claims op als ‘met verzorgende bestanddelen’ of ‘antirimpelwerking’, maar ook informatie over de fabrikant, samenstelling en houdbaarheid van het product.

Lees hier welke eisen de Cosmeticaverordening stelt aan het etiket van een cosmeticaproduct. Op deze pagina worden ook enkele niet-wettelijk verplichte termen en symbolen op het etiket genoemd.

Naast het vermelden van de verplichte teksten en symbolen op het etiket, moet volgens
de wet:

  • de informatie gemakkelijk leesbaar, duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar zijn
  • bewaarvoorschriften, gebruiksvoorwaarden, waarschuwingen, nominale hoeveelheid, houdbaarheidsaanduiding en de functie (indien niet direct duidelijk) in het Nederlands beschreven zijn
  • de informatie op de omverpakking en op het product staan (met uitzondering van de ingrediëntendeclaratie)