Onderdelen wetgeving


De Cosmeticaverordening is direct van toepassing in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. Daarom komt het Warenwetbesluit Cosmetische Producten vanaf 11 juli 2013 te vervallen en worden de regels voor het op de markt brengen van cosmetica alleen in de Cosmeticaverordening vermeld. Om in Nederland te kunnen handhaven op de Cosmeticaverordening is er wel een Nederlandse implementatie nodig van de verordening. Daarom is het Warenwetbesluit Cosmetische Producten 2011 gepubliceerd met daarin aangegeven wanneer er sprake is van een overtreding en welke boete daarvoor kan worden gegeven. Op deze wijze kan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit de Cosmeticaverordening in Nederland handhaven.