Productveiligheid


Cosmetica is één van de dagelijks meest gebruikte productgroepen in onze huidige maatschappij. Iedere dag gebruiken we onder meer tandpasta, shampoo en scheerschuim. Onze huid en haren komen in contact met diverse producten. Daarom moeten producten voor de persoonlijke verzorging veilig zijn en goed verdragen worden wanneer ze op de juiste wijze worden toegepast. 

Fabrikanten garanderen de veiligheid van cosmetica door een zorgvuldige keuze van grondstoffen en gericht veiligheidsonderzoek. De eisen waaraan cosmeticaproducten en ingrediënten moeten voldoen, zijn wettelijk vastgelegd in de Cosmeticaverordening.

Om deze productveiligheid te garanderen, moet de cosmeticafabrikant beschikken over een pakket met informatie over ieder product dat hij op de markt brengt. 

Productinformatie
De productinformatie bevat:

 

  • De kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het product
  • De fysisch-chemische en microbiologische specificaties van de grondstoffen en van het cosmetische product en de eisen met betrekking tot de zuiverheid en de microbiologische controle van de cosmetische producten
  • De beoordeling van de veiligheid van het product voor de mens
  • Naam en adres van de personen die verantwoordelijk zijn voor bovengenoemde toxicologische risicobeoordeling
  • Gegevens over de mogelijke bijwerkingen van het product
  • Bewijzen van de werking van de claims van het product