Indeling productbladen


Producten voor gebruik in de kapsalon zijn onderverdeeld in vier categorieën:

Per categorie is voor alle producten een specifiek productblad samengesteld. De productbladen bevatten relevante informatie voor gebruik in de kapsalon in 9 delen:

  1. Productbeschrijving
  2. Ingrediënten
  3. Gevaar aspecten
  4. Eerstehulpmaatregelen
  5. Brand
  6. Opslag
  7. Voorkomen van blootstelling en persoonlijke bescherming
  8. Opruimen en afval
  9. Opmerkingen