Huidaandoeningen

 

Contacteczeem, of contactdermatitis, is een veel voorkomende beroepsziekte in de kappersbranche. Binnen de branche en onder deskundigen gebruikt men ook wel de term ‘kapperseczeem’. In vergelijking met andere beroepen staan kappers op de eerste plaats wat betreft het vóórkomen van huidaandoeningen.

Contacteczeem ontstaat als gevolg van huidcontact met huid beschadigende stoffen zoals water en zeep, met bepaalde ingrediënten in haarcosmetica of andere belastende factoren. Het kan ontstaan door een allergie voor een of meer ingrediënten van de in de salon gebruikte producten, of door langdurige irritatie van de huid. Er zijn in de kappersbranche vele oorzaken of factoren die de huid kunnen irriteren.

Ziektebeeld

Een contacteczeem is vaak te herkennen aan roodheid, jeuk, kleine blaasjes, schilfering of kloven van de huid. Bij kappers gaat het meestal om contacteczeem aan de handen (handeczeem) of onderarmen. Het begint vaak aan de vingertoppen, tussen de vingers of onder sieraden.

Afhankelijk van de oorzaak kunnen diverse typen contacteczeem bij kappers voorkomen:

  • acute irritatieve contactdermatitis (seconden/uren)
  • subacute irritatieve contactdermatitis (uren/dagen)
  • chronische irritatieve contactdermatitis (weken/maanden). Vroeger: ortho-ergisch eczeem
  • allergische contactdermatitis
  • atopische contactdermatitis

Het is soms lastig om deze vormen van handeczeem zonder nader onderzoek van elkaar te onderscheiden.

De prognose, dat wil zeggen de kans op succes bij behandeling, is duidelijk lager bij contactdermatitis. Dit geldt met name voor de groep kappers die vroeger als kind eczeem aan hun handen hebben gehad. Nog steeds verlaten veel kappers het vak als zij handeczeem ontwikkelen. Om te voorkomen dat handeczeem chronisch wordt en tot uitval leidt, is een tijdige herkenning en behandeling van belang. Nog beter is uiteraard preventie, voorkómen dat het zover komt.

Kosten

Chronisch handeczeem kan voor de patiënt een sociale handicap vormen. Handeczeem bij kappers veroorzaakt daarnaast tijdelijke of definitieve uitval uit het kappersvak. Deze uitval brengt directe kosten met zich mee voor werkgever, werknemer en de gezondheidszorg. Bij definitieve uitval komt hier het verlies aan investeringskosten voor de opleiding bij voor samenleving, werkgevers en kapper.

Als kapperseczeem niet leidt tot daadwerkelijk ziekteverzuim, dan treedt wél vaak ‘intern verzuim’ op: de kapper kan bepaalde handelingen dan niet meer verrichten, bijvoorbeeld als gevolg van een allergie voor een bepaald bestanddeel van een haarcosmeticaproduct. Ook kan de kapper zich geremd voelen in het contact met klanten.